PERIBAHASA BAHASA SUNDA

PERIBAHASA BAHASA SUNDA
PERIBAHASA BAHASA SUNDA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Setelah pada postingan terdahulu kita pernah membahas tentang Babasan Bahasa Sunda, sekarang kita akan membahas tentang Peribahasa Bahasa Sunda.

Contoh - Contoh Peribahasa Bahasa Sunda ( Paribasa Basa Sunda )

Ambek nyedek tanaga midek = nafsu gede tapi tanaga euweuh
Anjing ngagogokan kalong = mikahayang nu moal kalaksanakeun
Adat ka Kurung ku iga = lampah nu goreng hese leungitna
Aki-aki tujuh mulud = geus kolot pisan
Anu borok dirorojok nu titeuleum disimbeuhan = mupuas kanu keur cilaka
Aya Jurig tumpak kuda = aya milik nu teu disangka-sangka
Aya jalan komo meuntas = aya kahayang tambah aya nu ngajak
Awewe dulang tinande = awewe nurutkeun kumaha kahayang salaki
Abong letah teu tulangan = sagala dicaritakeun sanajan pikanyerieun
Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed = ari umur geus kolot, tapi kahayang kawas budak ngora keneh
 
 
Agul kupayung butut = agul kuturunan
Aya pikir kadua leutik = aya kahayang nu disumputkeun
Asa ditonjok congot = ngarasa bungah pisan
Adean ku kuda beureum = ginding kupakeyan menang nginjeum
Biwir nyiru Rombengeun = resep nyaritakeun kasalahan batur
Bengkung ngariung bongkok ngaronyok = sauyunan ngariung babarengan
Bali geusan ngajadi = lemah cai kalahiran
Bobot sapanon carang sapakan = aya kakurungan
Bilatung ninggang dage = bungah pisan
Batok bolu isi madu = ninggang lian pitempateunana
Benteng ngalawan Kadu = nu hengker ngalawan nu bedas
Balik ka temen = asalna banyol jadi pasea
Budak keur mejehna bilatung dulang = keur mejehna beuki barang dahar
Batan kapok malah gawok = batan eureun malah maceuh
Buruk-buruk papan jati = hade goreng dulur sorangan


Deukeut-deukeut naek taleus = deukeut tapi taya nu nyahoeun
Dagang oncom rancatan emas = teu saimbang
Dihin pinasti anyar pianggih = papasten nu geus ditangtukeun ku gusti Allah
Gede gunung pananggeuhan = boga andelan pedah boga dulur beunghar
Hambur murah congcot = goreng carek tapi berehan
Hade gogog hade tagog = jalma nu alus rupa oge alus basa
Hurung nangtung siang leumpang = nu beunghar pangabogana dipake
Haripeut kuteuteureyan = gampang kapincut ku pangbibita
Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = kahadean mangtaun-taun leungit ku kagorengan sakali
Iwak nangtang suje = ngadeukeutkeun pibahayaeun
Inggis batan maut hinis = paur pisan
Jati kasilih kusuji = pribumi kaelehkeun ku semah
Jauh-jauh panjang gagang = jauh-jauh teu pibeunangeun
Kawas anjing tutung buntut = teu daek icing
Kawas bueuk meunang mabok = ngeluk taya tangan pangawasa / jempe teu nyarita

Demikian.
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
SEMOGA BERMANFAAAT
EKA IKHSANUDINEKA IKHSANUDIN
Selamat Datang di Blog Pribadi Saya Belajar dan Berbagi. Salam Persahabatan dan Salam Lestari Buana Nusantara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
Follow Me : | Google | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube |
Terimakasih Sobat, telah berkunjung dan membaca artikel mengenai :
PERIBAHASA BAHASA SUNDA
SALAM LESTARI BUANA NUSANTARA
Kampungsawah0703 - Karawang
EKA IKHSANUDIN
EKA IKHSANUDIN
EKA IKHSANUDIN
 
Support : KAMPUNGSAWAH 0703 | EkaIkhsanudin.Net
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Belajar dan Berbagi - All Rights Reserved
BELAJAR DAN BERBAGI - Eka Ikhsanudin
Original Design by Creating Website | Edited by Kompi Ajaib | Blogger by Belajar dan Berbagi